Specyfikacja form pracy drużyn harcerskich

Akcje społeczne 
Są to archaiczne określenia do dnia dzisiejszego jednak podejmowane. Są to akcje, które robimy dla środowiska, czyli dla dzieci z podwórka, dla mam, nauczycieli, emerytów.
Zwiady rodzajowe 
Terenoznawczy, historyczny, turystyczny, folklorystyczny, komunikacyjny, etnograficzny, gospodarczy, przyrodniczy, obserwacja, wywiad, wycieczka, zadanie między zbiórkowe, badanie domu. Zawsze powinno być podsumowanie.
Zajęcia techniczne (majsterki) 
Związane z przetwarzanymi lub wytwarzanymi przedmiotami.
Zajęcia sportowe 
Wyścigi czyli tor przeszkód. Tu wchodzi ogrom zajęć mających na celu rozwinięcie kultury fizycznej. 
Są to krótkie zajęcia sportowe na zbiórce, poprzez turnieje a na olimpiadach skończywszy.
Wycieczki drużyny 
Trzy etapy: 
· przygotowania: opiekun, noclegi, kosztorys, ubezpieczenie, pozwolenia od rodziców, program, 
uczestnicy, sprzęt; 
· realizacja programu; 
· podsumowanie. 
Biwaki drużyny 
Trzy etapy: 
· przygotowania: opiekun, noclegi, kosztorys, ubezpieczenie, pozwolenia od rodziców, program, 
uczestnicy, sprzęt; 
· realizacja programu; 
· podsumowanie. 
Gry terenowe 
Tu wchodzą wszelkie gry ze scenariuszem lub bez przeprowadzane na powietrzu - generalne zasady:
· gra musi być· dopasowana do terenu; 
· gra musi być· dostosowana do wieku uczestników; 
· zasady gry muszą być· zwięzłe, wystarczająco jasne i zrozumiałe. 
· bezpieczeństwo
Biegi harcerskie 
Także gra terenowa po jakimś czasie szkolenia lub czasookresie w celu podsumowania i sprawdzenia wiadomości nabytych przez harcerzy.
Konkursy, Quizy, Testy, Krzyżówk
Konkursy mogą być plastyczne, muzyczne i inne, prawie w każdym temacie. Ważne jest podsumowanie.
Ogniska, Kominki 
Dla wszystkich jasne. Musimy przygotować miejsce na ognisko i je ułożyć lub przygotować się do kominka. Konieczna jest osoba prowadząca całość i dobranie tematu dla wszystkich. Obrzędowość też jest ważna - rozbudować.
Zabawy i gry w izbie harcerskiej 
Pod tą nazwą są wszelkie gry i zabawy w izbie harcerskiej jakie znamy i stosujemy na co dzień.
Potańcówki 
Forma, w której możemy naszych harcerzy nauczyć tańczyć a to na pewno im się w życiu przyda. Poza tym młodzież potrzebuje płaszczyzny, na której może się spotkać na luzie. Może to być np. szkółka tańca.
Wieczornice 
Wieczór literacki - młodym ludziom takie coś też jest potrzebne. Nie zapomnij dobrać odpowiednio poezję. Może to być wieczór z muzyką. Najlepiej włączyć w to harcerzy. Samemu starać się tylko ukierunkować imprezę. Ktoś musi prowadzić taki wieczór. Przed imprezą musicie przygotować odpowiedni wystrój 
i wytworzyć odpowiedni nastrój .
Sądy nad bohaterem lub nad poglądami
Oglądamy film lub byliśmy w teatrze lub czymś takim. Może to być osoba nam znana, ale nie można robić publicznego linczu. Może to być nawet sąd nad harcerzem, który niegodnie się zachował. Musi być obrońca, adwokat i prawdziwy sąd: harcerze są przysięgłymi. Możemy drużynę podzielić na pół i zaczynamy sądzić.
Burza mózgów 
Ma na celu znalezienie sposobu na wyjście z opresji, znalezieniu odpowiedzi na pytanie, wymyślenie 
czegoś w grupie. Proste do zrealizowania - rzucamy temat i każdy kto chce mówi o tym co uważa 
za ważne w temacie.
Film 
Oglądanie filmu. Trzeba przygotować jakiś wartościowy film i stworzyć dogodne warunki do jego oglądania. Oglądamy go z kulturą widza. Po filmie możemy podyskutować.
Festiwal 
Może być kultury, muzyki, filmu itp. Ma być możliwością pokazania dorobku kulturalnego lub innego. Jest formą dosyć trudną. Trzeba zrobić dekoracje, stworzyć możliwość do zaprezentowania swoich dzieł. Wybrać osobę prowadzącą, przygotować przerywniki i zrobić podsumowanie z pochwałami lub nagrodami ( należy jasno określić kryteria punktacji oraz jury).
Gazetka, Audycja 
Rodzaj dziennikarstwa. Harcerze bawią się w dziennikarzy. Piszą artykuł o tym co jest dla nich ważne
i o tym co chcieli by było w pracy. Trzeba znaleźć redaktora naczelnego, który to wyda i zrobi z tego odpowiedni materiał. Przy lepszym sprzęcie technicznym może zamiast gazety być audycja lub film.
Spotkanie z ciekawym człowiekiem 
Najpierw trzeba się zastanowić kim by miał być ten ciekawy człowiek i co mógł by pokazać naszym harcerzom. Następnie należy przygotować takie spotkanie od strony organizacyjnej tzn. treść pytań, miejsce, czas, wystrój, forma podziękowania, itp.
Wyjście do placówek kulturalnych 
Trzeba najpierw wprowadzić klimat jaki z reguły panuje w takich placówkach. Powiedzieć o strojach, zachowaniu, itp. Wybrać repertuar i resztę jak z filmem.
Rajdy 
Na zasadzie biwaku i biegu harcerskiego. Można zorganizować np. po mieście, górach. Jest to przeważnie impreza kilku dniowa.
Obozy 
Na zasadzie biwaku i biegu harcerskiego.
Złazy 
Na zasadzie biwaku i biegu harcerskiego.
Zloty 
Na zasadzie biwaku i biegu harcerskiego.
Manewry 
Na zasadzie biwaku i biegu harcerskiego.
Turnieje 
Jest to rywalizacja pomiędzy zastępami, patrolami, drużynami. Mogą być pomieszane zajęcia sportowe 
z nie sportowymi. Coś na zasadzie olimpiady.
Uroczystości 
Tu mamy na myśli wszelkie święta, rocznice, urodziny. Należy je obchodzić bardzo ciepło. Dobrze przygotować i poprowadzić.
Zajęcia muzyczne 
Zajęcia bardzo specjalistyczne. Potrzebne jakiekolwiek instrumenty. Zajęcia podobne do lekcji wychowania muzycznego
Mikro-kursy 
Krótki kurs szkoleniowy, wyłożenie teorii.
Inscenizacje 
Robimy inscenizację. Mogą to być zajęcia docelowe. Robimy przedstawienie lub pośrednie krótkie inscenizacje, kawałki. Zadbać o odpowiedni temat i pomóc przy realizacji - reżyseria.
Zajęcia przy komputerze 
Nowe, jeszcze ciepłe, ale już się zdarzają. Odpowiednia organizacja zajęć aby wszyscy się bawili. 
Dla lepszych trudniejsze zajęcia dla słabszych lżejsze. Odpowiednio do wieku przygotować oprogramowanie. Starać się uatrakcyjniać ale też i uczyć na takich zajęciach.

PODZIAŁ NA GRUPY TEMATYCZNE
GRUPA - Zajęcia terenowe 
· zwiady; 
· wycieczki; 
· biwaki; 
· rajdy. 
GRUPA - Rywalizacja i współzawodnictwo 
· gry i ć· wiczenia sportowe; 
· konkursy; 
· turnieje; 
· gry świetlicowe; 
· gry terenowe; 
· biegi harcerskie; 
· alarmy. 
GRUPA - Aktywność twórcza 
· zabawy; 
· ogniska - kominki; 
· piosenki i pląsy; 
· formy teatralne; 
· zwyczaje, obrzędy; 
· gazetki; 
· wystawy; 
· audycje; 
· akademie; 
· zajęcia techniczne; 
· zajęcia plastyczne. 
GRUPA - Operowanie słowem 
· wykłady - referaty; 
· dyskusje; 
· spotkania; 
· gawędy; 
· sesje; 
· rady - komisje. 
GRUPA - Wychowanie przez pracę 
· służby - dyżury; 
· prace zarobkowe; 
· czyny społeczne; 
· prace produkcyjne. 
GRUPA - Imprezy masowe 
· zloty, złazy; 
· manewry; 
· raporty, musztry, defilady; 
· capstrzyki, pochody, manifestacje; 
· olimpiady sportowe.