Rozwiązywanie konfliktów
Kłótnia
Odmienność
Niezgoda
Fałsz
Lekceważenie
Ignorancja
Kontrowersje
Temat / Tłumienie / Trudność
 
Rozwiązywanie konfliktu
  • Negocjacje,
  • Facylitacje,
  • Mediacje,
  • Arbitraż,
  • Sąd,
Szukamy jak najwięcej rozwiązań!!!
 
UWAŻAJ NA:
- Emocje – swoje i partnera.
- Bądź uważny!
- Bądź konkretny!
- Nie mów „to niemożliwe”
- Szukaj wspólnych korzyści.
- Minimalnie akceptowane porozumienie.
- Mów wprost, co Ci się nie podoba.
- Blef to hazard.
- Nie groź, ale też nie bądź ofiarą!