Namiestniku, zaplanuj swój rozwój!

Pełnienie funkcji namiestnika daje instruktorowi wiele możliwości dalszego rozwoju poprzez pracę w gronie przyjaciół, zaspokajania potrzeby bycia potrzebnym, szansę kształtowania otaczającej rzeczywistości, rozwoju zainteresowań, zaspokojenie potrzeby władzy, dominacji, daje prestiż, szacunek innych ludzi, okazję do czerpania z wiedzy i doświadczeń innych. Ponieważ istotą tej funkcji jest praca z ludźmi i dla ludzi należy rozwijać swoje umiejętności komunikacji, negocjowania, rozwiązywania konfliktów, Aby sprostać należącym do niego zadaniom powinien stale doskonalić się.

Droga rozwoju osobowego i instruktorskiego namiestnika ........

Autoanaliza – Ja tu i teraz-moje mocne strony, słabości.
Co wzmacniać, rozwija , nad czym pracować?
Możliwości rozwoju związane z moją postawą – siłą charakteru.
Możliwości dokształcania się – zewnętrzne – szkoła, uczelnia, koła zainteresowań.
Możliwości doskonalenia instruktorskiego – różne formy – kursy namiestników, kadry kształcącej, konferencje ...... KCH, CSI, Centralne Akcje Szkoleniowe, inne
Samodoskonalenie przy zdobywaniu wyższych stopni instruktorskich oraz w trakcie realizacji coraz trudniejszych zadań związanych z pełnioną funkcją.