Na czym buduje się wspólnotę instruktorską?

-komunikacja
-motywacja
-zaufanie - powierzanie większej odpowiedzialność
-„kumplostwo” - czyli nie tylko praca harcerska, wspólne wyjazdy, imprezy - pamiętanie o urodzinach
-wykorzystanie umiejętności
-wspólne elementy identyfikacyjne, obrzędowość
-wspólne opracowywana i wdrażana strategia
-spotkania towarzyskie, integracyjne
-odwoływanie się do wspólnych wartości, zobowiązania
-wspólne rozwiązywanie problemów
-stanowiska w danych sprawach
-spotkania instruktorskie
-kawa i ciasteczka w pokoju instruktorskim
-komunikacja
-otwartość
-motywacja
-zaufanie
-urodziny, imieniny
-obrzędowość
-partnerstwo
-wspólny cel
-przyjaźń
-współpraca
-efekty
-zaangażowanie
-określenie problemów
-wspólna wizja
-na zaufaniu do kompetencji
-wzajemnej pomocy
-obrzędowość hufca (tradycja)
-przyjazne miejsce w hufcu
-na słowach proszę, dziękuję
-na dyskusjach nad problemami, a nie podawaniu autorytatywnych poleceń czy rozwiązań
-wspólnej znajomości
-zainteresowania
-ilość spędzanego czasu w grupie
-na dobrych stosunkach między instruktorami
-na takim podziale zadań, aby każdy czuł się potrzebny