Kryteria do zatwierdzania planu pracy drużyny harcerskiej

 I Charakterystyka drużyny ( co powinna zawierać ):
1. Nazwa i numer drużyny.
2. Nazwa i adres szkoły (środowiska), w którym działa.
3. Kiedy i gdzie odbywają się zbiórki.
4. Krótki opis drużyny (osiągnięcia, od ilu lat działa )
5. Stan drużyny :
- liczba  dziewcząt i  chłopców,
- posiadane stopnie,
- ilość otwartych prób na stopnie,
- ilość kandydatów na harcerzy,
      - wiek podopiecznych, 
      - staż w drużynie.
6. Dane osobowe drużynowego i przybocznych 
(wiek, stopnie, staż, przeszkolenie )

II Plan pracy  (co powinien zawierać)
1. Cele.
2. Zamierzenia.

III Harmonogram pracy drużyny ( ramówka ):
 Miesiąc  Temat  Temat zbiórki
 Zadania zespołowe
 Odpowiedzialni Sprawności   Uwagi