Wydział Harcerski ZHP
ul. M. Konopnickiej 6 p. 131
00-491 Warszawa

e-mail: harcerze@zhp.pl