Co może zrobić namiestnik (namiestnictwo), aby wspierać tworzenie się w hufcu wspólnoty?

 ☺ WSPIERANIE – ZAINTERESOWANIE:
-zainteresowanie problemami, sprawami i osobami drużynowych,
-wszyscy wiedzą, że mogą przyjść z każdym problemem,
-pozytywny stosunek, nastawienie do ludzi,
-konsekwentne działanie,
-indywidualny kontakt z drużynowymi,
-dobra współpraca poprzez zrozumienie,
-próby wewnętrznego rozwiązywania problemów,
-pomoc w rozwiązywaniu wewnętrznych problemów drużyn,
-skuteczne i dyskretne próby rozwiązywania problemów i zatargów wśród kadry,
-próby włączenia do wspólnoty namiestniczej osób wyalienowanych i nie lubianych –
-bardzo indywidualne podejście do nich,
-wspólne rozmowy na różne tematy,
-integracja środowiska,
-zachęcanie do dzielenia się, wymiany pomysłami,
-promocja dobrych pomysłów powstałych w środowiskach,
-promocja różnych form kształcenia kadry,
-promowanie Harcerskiego Systemu Wychowawczego,
-wspólna organizacja różnych przedsięwzięć,
-wsparcie dla drużyn,
-współpraca z innymi pionami,
-wspieranie materiałami metodycznymi,
-wspólne wyjazdy na imprezy chorągwiane, związkowe, itp. – wytworzenie poczucia tożsamości;

☺ ORGANIZOWANIE:
-spotkań namiestnictw,
-imprez dla drużyn,
-imprez pokoleniowo – integracyjnych,
-imprez dla drużynowych,
-przedsięwzięć dla kręgów pracy,
-form nawiązujących do idei harcerstwa,
-imprez dla hufca,
-spotkań z osobami chcącymi działać,
-kształcenia i dokształcania kadry,
-współzawodnictwa drużyn i stały monitoring,
-prezentacji dorobku namiestnictwa na forum hufca,
-dobrego systemu informacji, 
-kolonii i obozów ogólnohufcowych,
-szarych godzin namiestnictwa,
-wieczornic, wigilijek, Dnia Myśli Braterskiej, festiwali, manewrów, śpiewograń,
-zwiadów po mieście, kampanii , odpraw,
-wspólnych wyjazdów, biwaków,
-cywilnych spotkań przy herbatce,
-spotkań dyskusyjnych,
-spotkań z seniorami;

☺ MOTYWOWANIE:
-skuteczny system kar i nagród,
-chęć niesienia pomocy innym,
-pomoc drużynowym w realizacji planów,
-współpraca i współdziałanie,
-tworzenie Banków Pomysłów,
-odwiedziny i wizytacje – opracowywanie konstruktywnych wniosków,
-prywatne spotkania;

☺   DBANIE O TRADYCJĘ,
☺   USTALANIE WSPÓLNYCH CELÓW I SPOSOBÓW  ICH REALIZACJI,
☺   STOSOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM PRACY
☺    ŁĄCZNIK MIĘDZY KOMENDANTEM A DRUŻYNOWYMI,
☺    TRZYMANIE RĘKI  NA PULSIE.