Cechy dobrego namiestnika

NAMIESTNIKA JAKO CZŁOWIEKA CECHUJE:
-pomysłowość
-kompromisowość
-stanowczość
-komunikatywność
-charyzma
-odwaga
-samokształcenie
-praca nad sobą
-zdyscyplinowanie
-otwartość na pomysły i propozycje 
-tolerancja
-delikatność
-odpowiedzialność 
-można na nim polegać
-elastyczność
-cierpliwość
-wyrozumiałość
-szacunek
-schludność
-szczerość
-honor i zasady
-obyty
-umiejętność słuchania
-udzielanie się (społecznik)
-obiektywizm
-spostrzegawczość
-przyjacielskość
-opanowanie
-umiejętność negocjacji
-inteligencja
-krytycyzm 
NAMIESTNIKA JAKO INSTRUKTOR POWINIEN:
-być doświadczony
-znać metodykę harcerską
-„czuć” harcerstwo
-posiadać stopień instruktorski (zasób wiedzy minimum na poziomie phm.)
-być co najmniej HO
-być pedagogiem
-mieć autorytet
-być operatywnym
-być dobrym organizatorem
-mieć szacunek w stosunku do podwładnych i przełożonych
-być dobrym dyplomatą
-być specjalistą z jakiejś dziedziny
-być zorientowany w wielu specjalnościach
-potrafić dostrzec czyjeś mocne strony
-umieć motywować ludzi
-być wymagający
-poszukiwać rozwiązań w trudnych sytuacjachRADY DLA MOTYWUJĄCEGO

-Nie bądź chaotyczny
-Utrzymuj kontakt wzrokowy
-Podawaj konkrety
-Używaj przykładów
-Nie groź (agresja wzbudza agresję)
-Mów za siebie
-Bądź konsekwentny
-Przedstaw korzyści drugiej strony
-Doceniaj rozmówcę
-Powołuj się na harcerskie wartości i metodykę
-Kiedy jest to tylko możliwe przygotuj się do rozmowy
-Przygotuj argumenty (np. w postaci haseł)
-Mów w sposób jasny i obrazowy, prosto i logicznie
-Używaj argumentów przyszłościowych, pokazuj perspektywy i możliwości
-Wychodź z propozycjami
-Mów w 2 osobie w stosunku do rozmówcy („zrobimy razem”)
-Mów personalnie 
-Bądź człowiekiem czynu
-Szukaj wspólnego języka 
-Wchodź ludziom na ambicję
-Nie mów długo (krótki czas rozmowy)
-Nie podważaj autorytetów, przede wszystkim rozmówcy
-Mów z entuzjazmem
-Bądź pewny tego, co mówisz.