Metoda na metodę - harcerze

26-04-2012 15:29 przez Marceli Ratajczak

Dnia 2 czerwca 2012 roku w Warszawie odbędzie się kolejna z konferencji metodycznych, tym razem dotycząca pracy metodyką harcerską.

Poznamy podczas niej aktualny stan metodyki harcerskiej oraz krytycznie spojrzymy na pracę z tą metodyką w naszej organizacji.   

Wspólnie zastanowimy się m.in. nad tym, jak i co zmienić w metodyce harcerskiej, co uaktualnić, gdzie szukać nowości, jak wspierać drużynowych harcerskich. Podejmiemy m.in. takie tematy jak: współczesne techniki harcerskie, praca w małych grupach, co to znaczy gra harcerska, rola i praca rady drużyny.   

Efektem naszego spotkania ma być wytyczenie kierunku pracy nad metodyką harcerską.   

Wszystkich zainteresowanych (a w szczególności drużynowych, instruktorów namiestnictw i referatów harcerskich), udziałem w dyskusji i wspólnej pracy prosimy o wypełnienie ankiety aplikacyjnej do dnia 25 maja 2012 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro.program@zhp.pl.

Do dnia 28 maja 2012 roku uczestnicy otrzymają materiały przygotowujące do dyskusji.

 

Ankieta aplikacyjna

 

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini Głównej Kwatery ZHP ds. programowych

Wróć